Inwestycje 2014-2021

Przebudowa drogi w Walentynowie

Przebudowanoi drogę gminną w miejscowości Walentynów. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 253 269,30 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał dotację wysokości 120 tys. zł

walenwalen