Inwestycje 2014-2021

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy szpitalu w Lipsku

Wniosek Miasta i Gminy Lipsko w sprawie przebudowy ul. Witosa w Lipsku spotkał się ze zrozumieniem Rady Powiatu Lipskiego i doprowadził do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników i budowę nowej linii oświetlenia ulicznego w technologii LED. Inwestycja ta poprawiła walory estetyczne tej części miasta, poprawiła również bezpieczeństwo oraz warunki korzystania ze szpitala Powiatowego dla pacjentów oraz personelu medycznego. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 353 921,38 zł. Wartość wkładu własnego Miasta i Gminy Lipsko: 175 000,00 zł.

szpital