Inwestycje 2014-2021

Remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY"

Zakończył się remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY" w Lipsku. Wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką oraz siatkę ogrodzeniową z niektórymi słupkami na odcinku 120 m. Całkowity koszt prac wyniósł 17 000 zł. Zadanie w 40% współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021". Pozostałą kwotę w proporcjach 40% i 20% pokryto zgodnie z wymogami programu z budżetów Miasta i Gminy Lipsko i ROD SŁONECZNY w Lipsku. Taka współpraca ma miejsce już trzeci rok z rzędu. Mamy nadzieję, że przedmiotowe prace usprawnią korzystanie z ogródków w przyszłości.

mmmmiiiaaaadddd