Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Inwestycje 2014-2021

Planowane inwestycje w 2022 roku

Lypsko

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na planowane w nim inwestycje, na które nasi mieszkańcy czekają od dawna. Największe potrzeby naszej gminy od lat występują w obszarze infrastruktury drogowej, wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej. Wokół tych obszarów koncentrujemy najwięcej uwagi uznając je za priorytety inwestycyjne na najbliższe lata. Wierzymy, że ich realizacja poprawi podstawowe standardy życia mieszkańców. W ramach tegorocznego budżetu planujemy przeznaczyć środki na budowę wodociągów, ujęcia wody w msc. Leszczyny (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.). Na bazie tego ujęcia planowane jest wodociągowanie zachodniej i północnej części gminy (msc. Leszczyny, Huta, Maziarze). Realizując strategię inwestycyjną w tym obszarze przygotowujemy dokumentacje techniczne zwodociągowania msc. Borowo, Krępa Kościelna, Zofiówka, Nowa Wieś i innych w tym obszarze, które aktualnie pozbawione są wody. Plan działań obejmuje również dostarczenie wody z Leszczyn do miejscowości zasilanych aktualnie wodą z ujęcia w Katarzynowie. Jak wskazują badania wody w Leszczynach charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami w odróżnieniu od tego zlokalizowanego w Katarzynowie. Kolejne obszary inwestycyjne w 2022 roku to rozbudowa infrastruktury drogowej, chodników, modernizujemy zalew w Lipsku, planujemy modernizację i budowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku należy wymienić:

1. Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku – orientacyjna wartość inwestycji około 6 mln zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów – orientacyjna wartość zamówienia około 300 tys zł. .

3. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar- Krępa Górna – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta – Wólka Krępska – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko – orientacyjna wartość zamówienia około 6,5 mln zł.

6. Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępianki o dł. 490 m w Lipsku – orientacyjna wartość zamówienia około 2 mln zł.

7. Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko (plac zabaw przy ul. Czachowskiego, plac zabaw na ul. Słonecznej, doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lipsku) – orientacyjna wartość zamówienia około 300 tys. zł.

8. Budowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku Scateparku – orientacyjna wartość zamówienia około 600 tys. zł.

9. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Leszczyny, Huta, Maziarze – orientacyjna wartość zamówienia około 1,5 mln zł.

10. Budowa ujęcia wody w msc. Leszczyny – orientacyjna wartość inwestycji to okło 1,5 mln zł.

11. Budowa chodników na terenie miasta Lipska – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

13. Zaplanowano również inwestycje w sołecką infrastrukturę wiejskich świetlic, dróg, oświetlenia ulicznego i placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 507 527,00 zł.

Zapowiadając to co wydarzy się w 2022 roku warto wspomnieć o tym, że możemy oczekiwać początku pierwszych prac budowlanych w ramach inwestycji, o które od kilku lat zabiegał Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wraz z Radą Miejską w Lipsku. Pierwszą z nich jest budowa obwodnicy Lipska wzdłuż drogi krajowej 79. Szacunkowy czas zakończenia inwestycji to połowa 2024 roku. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządami Miasta i Gminy Lipsko oraz Sejmikiem i Zarządem Województwa Mazowieckiego w budżecie Mazowsza na 2022 rok znalazły się kluczowe dla gminy inwestycje polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej w msc. Lipa Miklas, budowę obwodu drogowego w Lipsku przy ul. Przemysłowej, remont drogi wojewódzkiej w msc. Wola Solecka Pierwsza a w latach kolejnych 4 mln zł dotacji na kompleksowy remont sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

Za okazane wsparcie ze strony Rządu oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego serdecznie dziękujemy. Kilkaset milionów złotych, które zostaną zainwestowane w Mieście i Gminie Lipsko w sposób znaczący podniosą jakość życia mieszkańców a skala tych inwestycji zapisze się w historii gminy.

Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że potrzeb jest jeszcze więcej. Dlatego przygotowujemy kolejne inwestycje, pozyskujemy nowe finansowanie na inwestycje wod-kan, rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście oraz na obszarach wiejskich naszej gminy a także rozwój infrastruktury służącej ochronie zdrowia.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.