Inwestycje 2014-2021

Planowane inwestycje w 2022 roku

Lypsko

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na planowane w nim inwestycje, na które nasi mieszkańcy czekają od dawna. Największe potrzeby naszej gminy od lat występują w obszarze infrastruktury drogowej, wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej. Wokół tych obszarów koncentrujemy najwięcej uwagi uznając je za priorytety inwestycyjne na najbliższe lata. Wierzymy, że ich realizacja poprawi podstawowe standardy życia mieszkańców. W ramach tegorocznego budżetu planujemy przeznaczyć środki na budowę wodociągów, ujęcia wody w msc. Leszczyny (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.). Na bazie tego ujęcia planowane jest wodociągowanie zachodniej i północnej części gminy (msc. Leszczyny, Huta, Maziarze). Realizując strategię inwestycyjną w tym obszarze przygotowujemy dokumentacje techniczne zwodociągowania msc. Borowo, Krępa Kościelna, Zofiówka, Nowa Wieś i innych w tym obszarze, które aktualnie pozbawione są wody. Plan działań obejmuje również dostarczenie wody z Leszczyn do miejscowości zasilanych aktualnie wodą z ujęcia w Katarzynowie. Jak wskazują badania wody w Leszczynach charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami w odróżnieniu od tego zlokalizowanego w Katarzynowie. Kolejne obszary inwestycyjne w 2022 roku to rozbudowa infrastruktury drogowej, chodników, modernizujemy zalew w Lipsku, planujemy modernizację i budowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku należy wymienić:

1. Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku – orientacyjna wartość inwestycji około 6 mln zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów – orientacyjna wartość zamówienia około 300 tys zł. .

3. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar- Krępa Górna – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta – Wólka Krępska – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko – orientacyjna wartość zamówienia około 6,5 mln zł.

6. Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępianki o dł. 490 m w Lipsku – orientacyjna wartość zamówienia około 2 mln zł.

7. Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko (plac zabaw przy ul. Czachowskiego, plac zabaw na ul. Słonecznej, doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lipsku) – orientacyjna wartość zamówienia około 300 tys. zł.

8. Budowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku Scateparku – orientacyjna wartość zamówienia około 600 tys. zł.

9. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Leszczyny, Huta, Maziarze – orientacyjna wartość zamówienia około 1,5 mln zł.

10. Budowa ujęcia wody w msc. Leszczyny – orientacyjna wartość inwestycji to okło 1,5 mln zł.

11. Budowa chodników na terenie miasta Lipska – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko – orientacyjna wartość zamówienia około 400 tys. zł.

13. Zaplanowano również inwestycje w sołecką infrastrukturę wiejskich świetlic, dróg, oświetlenia ulicznego i placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 507 527,00 zł.

Zapowiadając to co wydarzy się w 2022 roku warto wspomnieć o tym, że możemy oczekiwać początku pierwszych prac budowlanych w ramach inwestycji, o które od kilku lat zabiegał Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wraz z Radą Miejską w Lipsku. Pierwszą z nich jest budowa obwodnicy Lipska wzdłuż drogi krajowej 79. Szacunkowy czas zakończenia inwestycji to połowa 2024 roku. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządami Miasta i Gminy Lipsko oraz Sejmikiem i Zarządem Województwa Mazowieckiego w budżecie Mazowsza na 2022 rok znalazły się kluczowe dla gminy inwestycje polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej w msc. Lipa Miklas, budowę obwodu drogowego w Lipsku przy ul. Przemysłowej, remont drogi wojewódzkiej w msc. Wola Solecka Pierwsza a w latach kolejnych 4 mln zł dotacji na kompleksowy remont sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

Za okazane wsparcie ze strony Rządu oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego serdecznie dziękujemy. Kilkaset milionów złotych, które zostaną zainwestowane w Mieście i Gminie Lipsko w sposób znaczący podniosą jakość życia mieszkańców a skala tych inwestycji zapisze się w historii gminy.

Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że potrzeb jest jeszcze więcej. Dlatego przygotowujemy kolejne inwestycje, pozyskujemy nowe finansowanie na inwestycje wod-kan, rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście oraz na obszarach wiejskich naszej gminy a także rozwój infrastruktury służącej ochronie zdrowia.