Inwestycje 2014-2021

Inwestycje w ramach utrzymania publicznych terenów zieleni miejskiej oraz wdrażanie programu rewitalizacji miejskiej przestrzeni publicznej

Zakup roślin ozdobnych jednorocznych w ramach corocznego utrzymania publicznych terenów zieleni oraz utrzymania i pielęgnacji miejskich obiektów architektury krajobrazu – koszt: 9 623 zł

zielen Rynek

  1. Zakup bylin i krzewów wieloletnich w ramach programu rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych – koszt: 10 060 zł
  2. Zakup drzew alejowych ( 64 szt.) i krzewów wieloletnich w ramach nasadzeń przydrożnych – koszt: 14 000 zł

Finansowanie: środki własne – fundusz przeznaczony na bieżące utrzymanie terenów zieleni oraz środki zabezpieczone w ramach programu rewitalizacji przestrzeni publicznych miasta Lipsko.