Inwestycje 2014-2021

Wykonanie przejścia przed Publiczną Szkołą Podstawową w Lipsku

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono materiały za kwotę 3714,39 zł.

 

2