Inwestycje 2014-2021

Przebudowa ulicy Armii Ludowej w Lipsku

Roboty budowlane w zakresie ułożenia krawężników i chodnika wykonał Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku za kwotę 57 500 zł. Nawierzchnię asfaltową wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu za kwotę 62499,99zł. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 119 999,99zł.

Roboty budowlane zostały zakończone w październiku 2017r.

IMG 20171027 112818IMG 20171027 112844