Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Inwestycje 2014-2021

Planowane inwestycje w 2022 roku

Lypsko

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na planowane w nim inwestycje, na które nasi mieszkańcy czekają od dawna. Największe potrzeby naszej gminy od lat występują w obszarze infrastruktury drogowej, wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej. Wokół tych obszarów koncentrujemy najwięcej uwagi uznając je za priorytety inwestycyjne na najbliższe lata. Wierzymy, że ich realizacja poprawi podstawowe standardy życia mieszkańców. W ramach tegorocznego budżetu planujemy przeznaczyć środki na budowę wodociągów, ujęcia wody w msc. Leszczyny (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.). Na bazie tego ujęcia planowane jest wodociągowanie zachodniej i północnej części gminy (msc. Leszczyny, Huta, Maziarze). Realizując strategię inwestycyjną w tym obszarze przygotowujemy dokumentacje techniczne zwodociągowania msc. Borowo, Krępa Kościelna, Zofiówka, Nowa Wieś i innych w tym obszarze, które aktualnie pozbawione są wody. Plan działań obejmuje również dostarczenie wody z Leszczyn do miejscowości zasilanych aktualnie wodą z ujęcia w Katarzynowie. Jak wskazują badania wody w Leszczynach charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami w odróżnieniu od tego zlokalizowanego w Katarzynowie. Kolejne obszary inwestycyjne w 2022 roku to rozbudowa infrastruktury drogowej, chodników, modernizujemy zalew w Lipsku, planujemy modernizację i budowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku należy wymienić:

1. Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku – orientacyjna wartość inwestycji około 6 mln zł.

Czytaj więcej...

Remonty świetlic wiejskich

Pragniemy poinformować Państwa o zakończeniu remontów miejsc spotkań w gminie Lipsko. Realizacja zadań współfinansowana była ze środków budżetu Gminy oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. W ramach inwestycji pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowano wybrane pomieszczenia świetlic wiejskich w Wiśniówku (za kwotę 19 998,18 zł) i Lipie Miklas (za kwotę 19 608,63 zł).

wiswiswis

Budowa chodnika w msc. Huta

Na podstawie porozumienia z Powiatem Lipskim wybudowano chodnik o długości 680m i szerokości 1.5m w miejscowości Huta. Wykonanie chodnika było możliwe dzięki współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Powiatem Lipskim. Na ten cel Miasto i Gmina Lipsko pokryło koszty krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej na chodniku i zjazdach. Powiat Lipsko pokrył koszt robocizny, pracy sprzętu, piasku, betonu oraz nadzoru technicznego.

huthuthut

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowano kolejną drogę gminną. Tym razem za kwotę 244 180,06 zł powstał 461m odcinek drogi w miejscowości Dąbrówka. Przebudowa drogi w całości została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

dabdabdab1

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowano kolejną drogę gminną. Tym razem za kwotę 850 000 zł powstał 2.5 km odcinek drogi pomiędzy Szymanów – Jelonek i Jelonek w kierunku msc. Lipa Miklas. Przebudowa drogi w całości została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

szymszymszym

Remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY"

Zakończył się remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY" w Lipsku. Wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką oraz siatkę ogrodzeniową z niektórymi słupkami na odcinku 120 m. Całkowity koszt prac wyniósł 17 000 zł. Zadanie w 40% współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021". Pozostałą kwotę w proporcjach 40% i 20% pokryto zgodnie z wymogami programu z budżetów Miasta i Gminy Lipsko i ROD SŁONECZNY w Lipsku. Taka współpraca ma miejsce już trzeci rok z rzędu. Mamy nadzieję, że przedmiotowe prace usprawnią korzystanie z ogródków w przyszłości.

mmmmiiiaaaadddd

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. J. Śniadeckiego/1 Maja w Lipsku

Dobiegła końca budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. J. Śniadeckiego/1 Maja w Lipsku. Zamontowano urządzenia dla dzieci i dorosłych. Wykonano nawierzchnię bezpieczną i ogrodzenie. Wyłożono trawę pod urządzeniami siłowni oraz zamontowano furtkę. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa przyjazne miejsce do aktywnego spędzania czasu.

czaczacza

Wymiana okien hali gimnastycznej szkoły podstawowej w Krepie Kościelnej

Zakwotę 53 691,96 zł wymieniono stolarkę okienną w budynku hali gimnastycznej szkoły podstawowej w Krepie Kościelnej. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami mieszkańców sołectw Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka w sprawie realizacji przedsięzwięcia z środków funduszu sołeckiego.

krepkrepkrep

Montaż piłkochwytu przy boisku wiejskim w msc. Śląsko

Za kwotę 34 700 zł zamontowano piłkochwyty na boisku wiejskim w msc. Śląsko.

Zadanie pn. ,,Montaż piłkochwytu przy boisku wiejskim w msc. Śląsko" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".

slosloslo

Przebudowy dróg gminnych

Przebudowano drogi gminne:

- Józefów – Kopanina na długości 999 mb za kwotę 320 441,84 zł;

- w miejscowości Kopanina na długości 999 mb za kwotę 311 261,87 zł;

- Leopoldów – Gruszczyn na długości 700 mb za kwotę 202 734,75 zł.

Całkowity koszt wszystkich robót polegających m.in. na położeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu poboczy wyniósł 834 438,46 zł.

Dużym wsparciem z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest pozyskana dotacja w wysokości 100 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina. Pozostała kwota tj. 734 438,46 zł została pokryta środkami własnymi Miasta i Gminy Lipsko.

drogodrogo

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.