Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Inwestycje 2014-2021

Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Lipska

Zakończono rozbudowę i modernizację placów zabaw na terenie miasta Lipska.

Łączny koszt prac: 255 166,51 zł.

zabawparpar

W ramach zadania wykonano:

1. Modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Słonecznej w Lipsku: zdemontowano stare urządzenia i zamontowano zestaw gimnastyczny, zestaw zabawowy, huśtawki, ławki, kosz, regulamin. Wykonano także nową nawierzchnię piaskowo-trawiastą, nowe oświetlenie z oprawami solarnymi i nowe ogrodzenie panelowe z furtką.

2. Modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Czachowskiego: zdemontowano stare urządzenia (z wyjątkiem istniejącego linarium) i zamontowano nowe huśtawki, zestaw gimnastyczny i zestaw zabawowy. Uzupełniono i wyrównano nawierzchnię piaskową.

3. Rozbudowę placu zabaw przy ul. Partyzantów w Lipsku, która objęła zamontowanie wielofunkcyjnego zestawu rekreacyjnego z nawierzchnią bezpieczną.

Na podstawie wykonanej w 2023 r. dokumentacji technicznej planuje się także ogłosić przetarg celem wyboru wykonawcy doposażenia i budowy placów zabaw za łączną kwotę prawie 200 tys. zł w sołectwach Lipa Miklas, Długowola Pierwsza, Gołębiów, Gruszczyn, Ratyniec, Leszczyny, Śląsko, Szymanów i Walentynów (w msc. Daniszów). W planach jest także rozbudowa placu zabaw przy modernizowanym zalewie w Lipsku i budowa placu zabaw w msc. Katarzynów.

Zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obszarze ronda przy ul. Spacerowej i Armii Krajowej.

Zakończono realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze ronda przy ul. Armii Krajowej i Spacerowej. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej”, realizacja zadania była współfinansowana z Państwowych Funduszy Celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 196 787,70zł,wartość dofinansowania: 157 430,16 złZadanie polegało na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego mających za zadanie doświetlenie przejść dla pieszych, rond oraz obszarów oddziaływania w celu poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego.

rondooo

Zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obszarze ronda przy ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej.

Zakończono realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze ronda przy ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79”, realizacja zadania była współfinansowana z Państwowych Funduszy Celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 190 712,69zł, wartość dofinansowania: 152 570,15 zł. Zadanie polegało na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego mających za zadanie doświetlenie przejść dla pieszych, rond oraz obszarów oddziaływania w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

rondoooo

Trwa budowa nowych obiektów sportowych w gminie Lipsko

Trwają prace budowlane przy szkołach podstawowych w Woli Soleckiej Pierwszej i Długowoli, gdzie powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne. Zadania są wykonywane w ramach większego projektu pn. Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko.

Rozpoczęły się również prace na stadionie miejskim w Lipsku gdzie powstaje budynek szatniowo magazynowy oraz oświetlenie głównej płyty boiska.

Wartość robót budowlanych to 3 357 415,00 zł, wartość pozyskanego na ten cel dofinansowania ze środków rządowego Programu „Polski Ład” to 1 999 800,00 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko to 1 357 615,00 zł. Zakończenie realizacji wszystkich zadań planowane jest w bieżącym roku.

 

boiboibudibudi

Uroczyste rozpoczęcie robót przy przebudowie DW 747 w Lipie Miklas

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Lipie Miklas odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych na odcinku Drogi Wojewódzkiej w miejscowości Lipa Miklas. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości blisko 12 mln zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmie wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej wzmocnieniem, powstaną chodniki i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż chodników będzie zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Powstanie też zatoka autobusowa. Remont przejdą też zjazdy indywidualne i publiczne z drogi wojewódzkiej. Prace mają potrwać 12 miesięcy, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2024 r. W uroczystym otwarciu budowy uczestniczyli Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa MazowieckiegoGrzegorz Obłękowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Dyrekcja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział Radom Pan Tomasz Lewandowski oraz Zbigniew Ostrowski, Pani Agnieszka Prokopczyk – dyrektor ds. finansowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Cezary Krukowski Radny Rady Miejskiej w Lipsku, Pani Małgorzata Jedryszek – dyrektor finansowy firmy STRABAG głównego wykonawcy inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, dla których zrealizowana inwestycja ułatwi codzienne funkcjonowanie. 

mikamika

NOWY WÓZ STRAŻACKI ZA PONAD MILION ZŁOTYCH DLA OSP W KRĘPIE KOSCILENEJ

W dniu 20.03.2023 r. druhowie z OSP Krępa Kościelna podczas uroczystej zbiórki w KM PSP w Radomiu jako jedni z pierwszych w Polsce odebrali promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przekazane promesy zapewniają jednostkom otrzymanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w imieniu których udział w dzisiejszym wydarzeniu wzięła Pani minister Anna Moskwa, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Komendy Głównej PSP oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej.

Samochód kosztujący około 1 100 000 zł. będzie dofinansowany w następujących proporcjach: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 375 000,00 zł. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 275 000,00 zł. Budżet Miasta i Gminy Lipsko 300 000,00 zł., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 150 000,00 zł.

Realizacja zadania zwiększy zdolność bojową jednostki OSP w Krępie Kościelnej i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko.

1

Trwają kolejne inwestycje w sołectwach z środków funduszu sołeckiego

Trwają kolejne inwestycje w sołectwach z środków funduszu sołeckiego.

Na zdjęciach 1-3 realizowane zadanie z środków funduszu sołeckiego sołectw Długowola Pierwsza i Długowola Druga pn. ,,Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”, na które w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na 2023 r. przewidziano kwotę 21 357,00 zł. Remont wykonywany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Na zdjęciach 4-6 realizowane zadanie z środków funduszu sołeckiego sołectw Katarzynów i Wola Solecka Druga pn. ,,Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów” na które w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na 2023 r. przewidziano kwotę 36 946,00 zł.

Na dalsze remonty i doposażenia czekają świetlice w Lipie Miklas (w trakcie prac) i Józefowie.

dlugowkatarz

Remont odcinka drogi woj. przez Wolę Solecką Pierwszą

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyremontowany został odcinek drogi woj. przez Wolę Solecką Pierwszą o długości 1210 mb. Wartość zadania to 1 323 480,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma Budromost Starachowice.
Miasto i Gmina Lipsko podejmuje też starania by wykonać kolejny odcinek remontu drogi wojewódzkiej 754 do skrętu na Wólkę. Zakres tego zadania obejmuje remont nakładki asfaltowej, wykonanie chodnika, odwodnienia i wymianę oświetlenia.

wolawola

Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku

W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów na łączną kwotę 7 246 578.91 zł, w tym: Budowa ul. Gospodarczej - 5 646 339,07 zł, modernizacja ul. Powstańców Listopadowych - 1 600 239,84 zł. Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace budowlane na ul. Powstańców Listopadowych które zgodnie z umową powinny zostać wykonane do końca br. W ramach robót budowlanych powstanie rondo w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Powstańców Listopadowych z ul. Kilińskiego, wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego. Również w br. rozpoczną się roboty budowlane na ul. Gospodarczej gdzie zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ponadto wykonane będą: nawierzchnia asfaltowa, wraz z chodnikiem oraz linia oświetlenia ulicznego. Planowane zakończenie inwestycji na ul. Gospodarczej przewidziano na sierpień 2023 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5,719 mln zł.

gosgos

Budowa ujęcia wody w Leszczynach

Trwa budowa ujęcia wody w Leszczynach dofinansowana kwotą ponad 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej .
Planowana inwestycja posłuży do zwodociągowania północno - zachodnich obszarów wiejskich gm. Lipsko, które aktualnie pozbawiane są dostępu do bieżącej wody z wodociągu.
W zeszłym tygodniu . Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. Ryszard Skwarek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Umowę o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko”. Środki przyznane zostały w ramach operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania : „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość pomocy dla operacji pn: „Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985/2 w m. Leszczyny gm. Lipsko” wynosi 2 099 999 zł co stanowi blisko 100% wartości wydatków kwalifikowanych dla tego projektu. Łączna wartość inwestycji to około 2,6 mln zł.
llllllleeeeee

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.