Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Inwestycje 2014-2021

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowano kolejną drogę gminną. Tym razem za kwotę 850 000 zł powstał 2.5 km odcinek drogi pomiędzy Szymanów – Jelonek i Jelonek w kierunku msc. Lipa Miklas. Przebudowa drogi w całości została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

szymszymszym

Remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY"

Zakończył się remont ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY" w Lipsku. Wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką oraz siatkę ogrodzeniową z niektórymi słupkami na odcinku 120 m. Całkowity koszt prac wyniósł 17 000 zł. Zadanie w 40% współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021". Pozostałą kwotę w proporcjach 40% i 20% pokryto zgodnie z wymogami programu z budżetów Miasta i Gminy Lipsko i ROD SŁONECZNY w Lipsku. Taka współpraca ma miejsce już trzeci rok z rzędu. Mamy nadzieję, że przedmiotowe prace usprawnią korzystanie z ogródków w przyszłości.

mmmmiiiaaaadddd

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. J. Śniadeckiego/1 Maja w Lipsku

Dobiegła końca budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. J. Śniadeckiego/1 Maja w Lipsku. Zamontowano urządzenia dla dzieci i dorosłych. Wykonano nawierzchnię bezpieczną i ogrodzenie. Wyłożono trawę pod urządzeniami siłowni oraz zamontowano furtkę. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa przyjazne miejsce do aktywnego spędzania czasu.

czaczacza

Wymiana okien hali gimnastycznej szkoły podstawowej w Krepie Kościelnej

Zakwotę 53 691,96 zł wymieniono stolarkę okienną w budynku hali gimnastycznej szkoły podstawowej w Krepie Kościelnej. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami mieszkańców sołectw Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka w sprawie realizacji przedsięzwięcia z środków funduszu sołeckiego.

krepkrepkrep

Montaż piłkochwytu przy boisku wiejskim w msc. Śląsko

Za kwotę 34 700 zł zamontowano piłkochwyty na boisku wiejskim w msc. Śląsko.

Zadanie pn. ,,Montaż piłkochwytu przy boisku wiejskim w msc. Śląsko" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".

slosloslo

Przebudowy dróg gminnych

Przebudowano drogi gminne:

- Józefów – Kopanina na długości 999 mb za kwotę 320 441,84 zł;

- w miejscowości Kopanina na długości 999 mb za kwotę 311 261,87 zł;

- Leopoldów – Gruszczyn na długości 700 mb za kwotę 202 734,75 zł.

Całkowity koszt wszystkich robót polegających m.in. na położeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu poboczy wyniósł 834 438,46 zł.

Dużym wsparciem z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest pozyskana dotacja w wysokości 100 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina. Pozostała kwota tj. 734 438,46 zł została pokryta środkami własnymi Miasta i Gminy Lipsko.

drogodrogo

Wymiana lamp ulicznych

Zgodnie z wnioskami mieszkańców, za kwotę 34 828,64 zł wymieniono 82 lampy uliczne na energooszczędne typu LED w sołectwach Krępa Górna, Tomaszówka, Jakubówka, Huta i Leopoldów. Gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu.

 ledledleddd

Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku

W ramach zadania m.in. zamontowano maszty w celu oświetlenia górnej płyty boiska, wymieniono dwie wiaty boiskowe i wymieniono ponad 400m ogrodzenia dolnej płyty boiska. Dzięki wnioskowi złożonemu przez Burmistrza Miasta Gminy Lipsko na przedmiotowe zadanie pozyskano dofinansowanie z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 95 000 zł z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Wkład własny Miasta i Gminy wyniósł 101 000 zł.

ledledled

Remont boksu garażowego w Krępie Kościelnej

Zakończono remont garażu w strażnicy OSP w Krępie Kościelnej. Wykonano m.in. nową posadzkę, instalację elektryczną, tynki i malowanie. Wartość prac wyniosła 27 556 zł. Dzięki wnioskowi złożonemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na przedmiotowe zadanie pozyskano pomoc finansową w kwocie 20 tysięcy złoty z środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowieckie Strażnice OSP-2020”.

ospkopsk

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy szpitalu w Lipsku

Wniosek Miasta i Gminy Lipsko w sprawie przebudowy ul. Witosa w Lipsku spotkał się ze zrozumieniem Rady Powiatu Lipskiego i doprowadził do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników i budowę nowej linii oświetlenia ulicznego w technologii LED. Inwestycja ta poprawiła walory estetyczne tej części miasta, poprawiła również bezpieczeństwo oraz warunki korzystania ze szpitala Powiatowego dla pacjentów oraz personelu medycznego. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 353 921,38 zł. Wartość wkładu własnego Miasta i Gminy Lipsko: 175 000,00 zł.

szpital

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.