RODO - Klauzula informacyjna POIG

W związku z przeprowadzonym przeglądem legislacyjnym przepływu danych osobowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz realizowanych w tym zakresie zadań przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zamieszczamy zaktualizowaną klauzulę informacyjną POIG wymaganą art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parrlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Informacji podlega wskazanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Administratora danych, w ramach powierzonych zadań wykonywanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Prosimy o zapoznanie się z informacją przez osoby, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją projektu:

1. RODO - klauzula informacyjna POIG