Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”

Załącznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”


  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie /do wypełnienia dla beneficjenta/ oraz wszystkie załączniki do regulaminu.