Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175
WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

flaga ua mod bt

Допомога громадянам України
Pomoc obywatelom Ukrainy

 

CovidSzczepSzczepienia
przeciwko COVID-19 
Ważne informacje

Dodatek węglowy. Wniosek oraz instrukcja wypełniania znajduje się tutaj

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Obowiązki Miasta i Gminy Lipsko wynikające z ustawy śmieciowej

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na samorządy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Główne obowiązki gminy w nowym systemie:

  • objęcie wszystkich mieszkańców systemem i nadzorem
  • zapewnienie budowy i utrzymania instalacji
  • organizację selektywnej zbiórki odpadów (np. tworzenie punktów selektywnej zbiórki)
  • prowadzenie działań edukacyjnych
  • konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i ograniczenia składowania odpadów do poziomu innych krajów europejskich

 Miasto i Gmina Lipsko jest zobowiązana do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% wagowo;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70% wagowo;

Miasto i Gmina Lipsko zobowiązana jest także do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na wysypiskach do 16 lipca 2020 roku do poziomu nie większego niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafiających na składowiska (w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r.)

 Aby poprawić stan środowiska i sprostać unijnym wymaganiom musimy segregować odpady.

Z pobieranych opłat gmina będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych
  • obsługi administracji tego systemu

 Akty prawne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku:

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/komunalne

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.