Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Publiczna dyskusja – Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

W związku z rygorami sanitarnymi określonymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko rozwiązaniami odbędzie się w formie on-line w dniu 26 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godz. 1400.

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości uczestniczenia w dyskusji publicznej w formie online lub konsultacji telefonicznych w godzinach od 14:00 do 16:00 zainteresowani pod ścisłym reżimem sanitarnym będą mogli uczestniczyć w dyskusji publicznej będąc obecni na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko gdzie będzie udostępniona forma papierowa projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Lipsko. Wyrażający chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej na sali konferencyjnej proszeni są o zgłoszenie się do biura podawczego uruchomionego na parterze tuż przy głównym wejściu do urzędu.

Każdy z uczestników dyskusji będzie mógł wyposażyć się w środki ochrony osobistej w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

przypominamy jednocześnie, że:

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 10 listopada do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://lipsko2.bip.gmina.pl/ można szczegółowo zapoznać się z zakresem zmiany studium.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2,27-300 Lipsko lub w Urzędzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.