JAK WYPEŁNIĆ (instrukcje)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - PRZYKŁAD.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWE.