Program Rodzina 500+.

rodzina 500 1 768x317

Od 1 kwietnia 2016r.  rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. Zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

WWW.RODZINA500PLUS.GOV.PL

Wzór wniosku

Informacje dodatkowe:

  1. Informacje dla rodzin.
  2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pdf)
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sparwie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.