Spotkanie informacyjne dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747.

Spotkanie informacyjne
w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych dla inwestycji:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747

Projektant MP-Mosty Sp. z o.o. Kraków, zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747

na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko.

Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu oraz prezentacja proponowanych rozwiązań projektowych.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: Urząd Miasta i Gminy Lipsko – 15 czerwca 2016 r. godz. 14:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w powyższym spotkaniu.