Spotkanie Burmistrza MiG Lipsko w sprawie obwodnicy Lipska.

Fragment obwodnicy KłodzkaBurmistrz MiG Lipsko wspólnie z posłem na Sejm RP Panem Andrzejem Kosztowniakiem w dniu 11 października 2016 roku odbył spotkanie z Panem Ministrem Jerzym Szmitem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie omówienia problematyki wykonania nowego śladu drogi krajowej NR 79 biegnącej przez miasto Lipsko w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Tematem spotkania było zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na korekcie przebiegu drogi krajowej 79 na odcinku około 2 km po śladzie zatwierdzonej koncepcji przebiegu obwodnicy po zachodniej stronie Lipska. Dodatkowo tematem spotkania było omówienie dalszej przebudowy tej drogi od Lipska w kierunku granicy z województwem świętokrzyskim.

Załączniki:
1. Pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
2. Proponowana korekta trasy drogi krajowej nr 79.
3. Koncepcja przebiegu obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.