Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Wykład UTW maj 2016.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Powiatu Lipskiego
ul Rynek 2, 27-300 Lipsko
   

Zarząd uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje że majowy wykład odbędzie się w czwartek 19 maja o godz 14.30 w sali widowiskowej Lipskiego centrum Kultury. Wykład wygłosi ks. dr Marek Dziewiecki – psycholog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetów łódzkiego i wrocławskiego, autor wielu książek i artykułów naukowych z dziedziny psychologii i profilaktyki uzależnień. Tytuł wykładu „ Kim jestem - ja, człowiek?”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i przypominamy studentom że obecność na wykładzie jest obowiązkowa                                      

                                                                    Za zarząd UTW

                                                                     Irena Kościelecka – Bajkowska

                                                                     Prezes zarządu

 

Zgłoś i wybierz najważniejsze projekty historyczne z 2015 roku

plakat whr maly

Pomysł na działania lokalne

FIO Plakat

ARiMR - zaproszenie na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza mieszkańców gminy Lipsko na szkolenie, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko w dniu 17.03.2016r. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Tematem szkolenia będą zasady przyznawanie płatności bezpośrednich w 2016r i zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.

    p.o. KIEROWNIKA

BIURA POWIATOWEGO

      Marek Bartoszek

Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

WYKŁAD W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje że w dniu 15 marca 2016 r o godz 11oo w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury odbędzie się kolejny wykład w ramach zajęć UTW.

Wykład wygłosi prof. dr. hab. Wiktor Łyjak , a tematyka wykładu to „Historia regionu”.

W pierwszym wykładzie z tego cyklu prof. Wiktor Łyjak w szczególny sposób zajmie się historią gminy Sienno w powiązaniu z historią całej Ziemi Lipskiej.

Historia pozostałych gmin w kolejnych wykładach z tego cyklu. Przypominamy studentom UTW , że obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zapraszamy też do wysłuchania wykładu osoby zainteresowane, nie będące członkami UTW, a w szczególności młodzież.

                                                                                  ZARZĄD UTW

5 rocznica Narodowego Dnia "Żołnierzy Wyklętych" (foto)

 wykleci2016 703x800

img 8105

img 8106

img 8108

img 8111

img 8114

img 8115

img 8116

img 8117

img 8120

img 8121

img 8123

img 8125

img 8126

img 8127

img 8128

img 8129

img 8132

img 8133

img 8134

img 8135

img 8136

img 8137

img 8139

img 8140

img 8141

img 8143

img 8144

img 8145

img 8146

img 8147

img 8148

img 8149

img 8151

img 8152

img 8154

Bezpiecznie na wsi - informacja KRUS Lipsko

BEZPIECZNIE NA WSI

NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

 Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 4 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym.

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

   PT KRUS Lipsko

       tel. (48) 378 20 01 ; (48) 378 44 18

       fax. (48) 378 44 29

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne - 24 luty 2016r.

Skład jury eliminacji gminnych:

  1. St.kpt Paweł Niewczas.
  2. Mł. brygadier Mirosław Wojtas.
  3. Jan Cyran.
  4. Tomasz Stempień.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do eliminacji pwoiatowych prace niżej wymienionych uczestników w kolejności zajętych miejsc.

I grupa wiekowa - młodza, uczniowie szkół podstawowych.

  1. Bartosz Maciejewski, PSP w Lipsku -  opiekun Monika Maciejewska.
  2. AleksandraPęksyk, PSP w Lipsku -  opiekun Monika Maciejewska.
  3. Norbert Traczyk, PSP w Lipsku -  opiekun Monika Maciejewska.

II grupa wiekowa - średnia, uczniowie szkół gimnazjlanych.

  1. Mateusz Michalec, Gimnazjum w Lipsku -  opiekun Marzena Malec.
  2. Wiktoria Compa, ZPO w Krępie Kościelnej -  opiekun Sławomir Śmieciuch.
  3. Michał Ulikowski, Gimnazjum w Lipsku -  opiekun Marzena Malec.

 

img 8003 img 8005 img 8013 img 8014

img 8049 img 8055 img 8056 img 8058

img 8059 img 8061 img 8062 img 8063

img 8064 img 8066 img 8069 img 8071

img 8073 img 8076 img 8078 img 8079

img 8081 img 8083 img 8085 img 8088

img 8091 img 8092 img 8093 img 8101

Wielki sukces ucznia lipskiego gimnazjum

Wielki sukces ucznia lipskiego gimnazjum.

16 grudnia 2015 roku odbył się w Warszawie wojewódzki finał konkursu historycznego. Jego tematyka dotyczyła zmiennych losów państwa i narodu polskiego na tle dziejów Europy.

Miło nam poinformować, że jego laureatem został uczeń klasy III a Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku, Szymon Michałek, który znalazł się tym samym w ekskluzywnej grupie 103 uczniów z całego Mazowsza.

Uzyskanie tytułu laureata jest jednoznaczne ze zwolnieniem Szymona z części historycznej egzaminu gimnazjalnego, za który otrzymuje maksymalną liczbę punktów i nabywa prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Gratulujemy Szymonowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi historii, panu Markowi Fiutkowi.

Sukces Mateusza Michalca

Mateusz Jakub Michalec uczeń klasy lll reprezentował naszą szkołę w konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie w ll etapie, na szczeblu rejonowym w Radomiu. Spośród 27 uczestników tego etapu Mateusz znalazł się w grupie 3 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. W finale konkursu, który odbył się 11 grudnia 2015r. w Warszawie w którym uczestniczyło 81 uczniów uzyskał tytuł finalisty.

Mateusz wykazał się tym samym wiedzą i umiejętnościami obejmującymi podstawę programową gimnazjum oraz wiadomościami rozszerzonymi o zagadnienia wynikające z tematu przewodniego tegorocznego konkursu „Wybrane zagadnienia z wiedzy o integracji europejskiej po ll wojnie światowej”

Serdecznie gratulujemy.

Opiekunem ucznia była p. Bożena Stachurska

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.