Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Gminne biuro informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze

Godziny pracy Gminnego biura informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze:

  • w godzinach pracy Urzędu: tel. 48 3784 135.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko pracuje w dni robocze w godzinach:

1. pn, śr, czw: od 7:30 do 15:30.

2. wt: 7:30 do 16:00.

3. pt: 7:30 do 15:00.

więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa – Widzisz? Reaguj!

KMZWielokrotnie dostrzegasz w swoim miejscu zamieszkania coś niepokojącego, a może chciałbyś się dowiedzieć o tym, czy w twojej okolicy jest bezpiecznie? I Ty możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i informuj nas o nich, wykorzystując bezpłatną i intuicyjną aplikację jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). PRZYPOMINAMY, że o występujących zagrożeniach możesz powiadomić anonimowo Policję przy pomocy KMZB. Poprzez interaktywne narzędzie, każdy obywatel ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. Czytaj więcej >>

Komunikat. Przerwa w działaniu aplikacji ŹRÓDŁO (USC i dowody osobiste) w dniach 7-8 stycznia

Przerwa w działaniu aplikacji ŹRÓDŁO!

W związku z aktualizacją systemu ŹRÓDŁO (wymiana certyfikatów do komunikacji z systemem) w dniach 7-8 stycznia 2020r. może nastąpić przerwa w działaniu aplikacji. Prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem właściwej komórki.

Informacja pod nr. tel:

  1. USC: 48 3784145
  2. Dowody osobiste: 48 3784146

 

 

Za utrudnienia Przepraszamy!

Informacja publiczna - wniosek

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - treść wniosku
  2. Odpowiedź do wniosku

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach styczeń - czerwiec 2021r.

UWAGA! PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU ODBIORU DO GODZ. 06 RANO

HarmonogramMiastoStyczenCzerwiec2021

OdpadyJakSegregowac2021

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r. oraz harmonogram odbioru odpadów styczeń – czerwiec 2021r.:

 Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXX/167/2020 z dnia 11 grudnia 202r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie Miasta i Gminy Lipsko, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

18,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. W przypadku posiadania zgłoszonego przez właściciela nieruchomości w deklaracji kompostownika stawka ta jest obniżona o 2 zł od każdej zamieszkującej osoby.

54,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że  właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi , którzy nie zgłosili do tej pory faktu posiadania kompostownika mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych) przy odbiorze odpadów spod nieruchomości oraz do PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwalenie nowej stawki opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności tj. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, u inkasenta lub na konto bankowe nr:

82 9135 0008 0000 0417 2000 0760

w terminach:

I kwartał - do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec

II kwartał - do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec

III kwartał - do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

IV kwartał - do 15 listopada: październik, listopad, grudzień

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021

Na podstawie art. 11¹ ust.4 i ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (DzU. z 2019r, poz. 2277 i 1818) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021 r.


W przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, jeżeli przedsiebiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za alkohol.

Przedsiebiorca o ponowne wydanie zezwolenia może wystąpić z wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia- art. 18 ust. 12 pkt 5a i 5 b oraz ust. 12a, 12b i 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do pobrania: oświadczenie o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021 

24 grudnia 2020r (czwartek, Wigilia) Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie pracuje.

Szanowni Państwo, 

W dniu 24 grudnia 2020r (czwartek, Wigilia) Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie pracuje.

Zaszczep pupila - to tylko chwila

szczepieniepupila

Publiczna dyskusja – Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

W związku z rygorami sanitarnymi określonymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko rozwiązaniami odbędzie się w formie on-line w dniu 26 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godz. 1400.

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości uczestniczenia w dyskusji publicznej w formie online lub konsultacji telefonicznych w godzinach od 14:00 do 16:00 zainteresowani pod ścisłym reżimem sanitarnym będą mogli uczestniczyć w dyskusji publicznej będąc obecni na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko gdzie będzie udostępniona forma papierowa projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Lipsko. Wyrażający chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej na sali konferencyjnej proszeni są o zgłoszenie się do biura podawczego uruchomionego na parterze tuż przy głównym wejściu do urzędu.

Każdy z uczestników dyskusji będzie mógł wyposażyć się w środki ochrony osobistej w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

przypominamy jednocześnie, że:

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 10 listopada do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://lipsko2.bip.gmina.pl/ można szczegółowo zapoznać się z zakresem zmiany studium.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2,27-300 Lipsko lub w Urzędzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZACY PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY LIPSKO

W trosce o bezpieczeństwo powszechne oraz działając w celu zapewnienia trwałości działania Urzędu i jego jednostek organizacyjnych, w obliczu rosnącego zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), informuję, że od dnia 26.10.2020 r. zmianie ulega organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, która odbywać się będzie w sposób następujący:

Obsługa interesantów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. W miejscu tym może przebywać nie więcej niż 2 osoby. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego. Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych wykorzystują:

a)  elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap skrzynka: /f89s7ly6ac/skrytka, lub

b) adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

c) telefonicznie nr tel. 048 3780 048, lub

d)  faxem pod nr 048 3780 175 lub,

e) pozostawiając korespondencję w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Prosimy śledzić stronę internetową www.lipsko.eu w sprawie komunikatów organizacyjnych dotyczących przyszłej pracy Urzędu.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko:

tel.: 048 3780 048, fax: 048 3780 175

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrytka e-puap: /f89s7ly6ac/skrytka

Kasa Urzędu w zakresie obsługi wpłat gotówkowych czynna od pn-pt od 7:30 do 11:00, po tej godzinie będą przyjmowane tylko płatności kartą płatniczą.

Rachunek bankowy na który można dokonywać indywidualnych wpłat:

Podatki i opłaty lokalne: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

Opłaty za odpady komunalne: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760

https://obywatel.gov.pl/ (załatwianie spraw drogą elektroniczną – wymagany profil zaufany)

Urząd Stanu Cywilnego:

tel: 048 3784 145,

Akty zgonów, ewidencja ludności oraz dowody osobiste: 48 3784 146

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 48 37 80 182; 48 37 80 125

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.