Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Komunikat Dyrektora CBS w sprawie wywiadów bezpośrednich w PSR 2020

KomDyrektoraCBS

Deklaracja dostępności cyfrowej

WSTĘP

Urząd Miasta i Gminy w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko dla strony lipsko.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA lipsko.eu SPEŁNIA WYMAGANIA W 94.69 %.

use alt on img elements,
• provide descriptive headings,
• submit forms without submit buttons,
• use HTML form controls and links,
• accessible name for image links,
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf, doc, docx, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- podkreślanie linków, podświetlanie linków
- pomniejszanie tekstu / powiększanie tekstu,
- ustawienie różnego rodzaju kontrastu / koloru tła.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Marcin Wojciechowski – , Przemysław Tomasik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 37 84 140. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko mieści się: 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. W budynku znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika telefonicznie lub przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Do pobrania: Deklaracja dostępności cyfrowej (.pdf)

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Godziny pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

  • w godzinach pracy Urzędu: tel. 48 3784 139 lub 048 3780 048
  • poza godzinami pracy Urzędu: 606 641 553

Urząd Miasta i Gminy Lipsko pracuje w dni robocze w godzinach:

1. pn, śr, czw: od 7:30 do 15:30

2. wt: 7:30 do 16:00

3. pt, 7:30 do 15:00

 

Wyniki oceny wniosków LGD "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach:

  1. Przedsięwzięcia „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020/G)
  2. Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych" w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020)

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info

PSR 2020 - informacja o dyżurach GBS w Lipsku

Gminne Biuro Spisowe w Lipsku informuje, że na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadziło dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.

Dyżury będą trwały od 01 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu przez członków GBS w Lipsku:

  1. Marek Krupa – tel. 48 378 41 35
  2. Agnieszka Mordak – tel. 48 378 41 29
  3. Marcin Wojciechowski – tel. 48 378 41 40
  4. Beata Kuna – tel. 48 378 41 28
  5. Barbara Jach – tel. 48 378 41 36

Po godzinach pracy Urzędu dyżur telefoniczny pod numerem tel. 511 949 084

                                         

Gminny Komisarz Spisowy w Lipsku

/-/ Jacek Wielorański

PROŚBA O UDZIAŁ W ANONIMOWYM BADANIU DOT. PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSKO

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko, którzy mają ukończone 18 lat, o udział w ANONIMOWEJ ankiecie dotyczącej zagrożeń społecznych.


Badania równocześnie prowadzone są w formie papierowej, przy fizycznej obecności ankietera na terenie Państwa miasta i gminy. Jednakże biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności związane z COVID-19, prosimy o czynny udział w badaniu, celem usprawnienia jego przebiegu.


Wyniki ankiet będą służyć jedynie do badań statystycznych i mają na celu wyłącznie weryfikację występowania określonych problemów społecznych.

Dziękujemy za uzupełnienie kwestionariusza

Link do ankiety.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dotycząca ankiety na temat problemów alkoholowych przeprowadzanej w Mieście i Gminie Lipsko

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w miesiącu wrześniu 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Lipsko zostanie przeprowadzona ankieta na temat problemów związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej...

Komunikat Orange Polska - prace konserwacyjne

W najbliższym czasie planujemy prace związane z modernizacją sieci.
Dlatego w dniu 2020-09-01 między godziną 00:00 a 05:00, nastąpi przerwa w działaniu usługi trwająca do 300 minut

Stacja Business Pack Basic  (nr portu: BPA100002981820)
W lokalizacji: LIPSKO 1 MAJA 2

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.
Oczywiście w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 801303303.

W każdej chwili możliwy jest kontakt z naszą infolinią i rezygnacja z otrzymywania informacji pod podany adres mailowy.

 

Pozdrawiamy,
Orange Polska

Zmiana terminy wywozu odpadów komunalnych z 14 na 13 sierpnia 2020r

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych z dnia 14 sierpnia (piątek) 2020 na 13 sierpnia 2020r (czwratek)

Czytaj więcej...

Komunikat PPIS z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody w Lipsku

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przekazuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w mieście Lipsko oraz miejscowościach Lipa Miklas, Babilon, Sewerynów, Lipa Krępa i Jelonek.

Komunikat stwierdza brak możliwości korzystania z wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody z wodociągu publicznego w miejscowości Lipsko jest monitorowana, obecnie zarządca ujęcia tj. ZUK sp zoo w Lipsku został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz do przywrócenia właściwej jakości zdrowotnej wody do spożycia.

Jakość wody z wodociągu publicznego w Lipsku jest moniotorwana, obecnie zarządca podjął działania naprawcze, po których zostaną przeprowadzone badania potwierdzające jakość wody. Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu, a ich aktualizacja uzależniona jest od zmieniających się czynników podlegających udostępnieniu konsumentom. 

Komunikat.pdf - Komunikat PPIS

Lipsko, 24.07.2020, g:15:10

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.