Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Harmonogram wywozu odpadów dla Miasta i Gminy Lipsko LIPIEC - GRUDZIEŃ 2020

Harmonogramlipiec2020

Harmonogram UWAGI

Trwa nabór na rachmistrza spisowego w PSR 2020 w gminie Lipsko

PlakatPSR2020

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Osoby zainteresowane udziałem w spisie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko do Koordynatora Gminnego Biura Spisowego - piętro, pok. nr 24 lub telefonicznie tel.: 48 3784135  Wypełnione dokumenty (załączniki) należy złożyć w biurze podawczym - sekretariat urzędu, pok. nr 33. Prosimy o zapoznanie się z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o naborze na rachmistrza spisowego (pdf).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata
 2. Oświadczenie RODO
 3. Oświadczenie o niekaralności

Szczegółowe wymagania znajdą Państwo na stronie https://spisrolny.gov.pl

Program "Moja woda"- do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej ....: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595.html

Ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonanie wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2020 r.

COVID-19 WAŻNE KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO, INFORMACJE, ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

WAŻNE INFORNACJE DOTYCZĄCE WIRUSA COVID-19, ORGANIZACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO, KOMUNIKATY, INFORMACJE, ZALECENIA

 1. Tarcza Antykryzysowa - Rolnictwo. Co przynosi Rolnikom?

 2. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 01 kwietnia 2020r.  w sprawie formy wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Lipsko w okresie pandemii

 3. UCHWAŁA NR XXI/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku

 4. W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Prezes Zakładu Usług Komunlanych w Lipsku informuje, że od 30 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Soleckiej 88 jest nieczynny do odwołania

 5. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

 6. Zakaz wychodzenia z domu. Co wolno, a czego nie zgodnie z nowymi zasadami?

 7. Zalecenia dotyczące izolacji domowej

 8. Aplikacja - kwarantann domowa. O programie, jak zainstalować?

 9. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że od dnia 21 marca bieżącego w roku budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku będzie stacjonował oddział Wojsk Obrony Terytorialnej, którego rolą będzie pomoc w dostarczaniu żywności przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku osobom starszym, samotnym lub niepełnosprawnym poddanym kwarantannie, którym nie może pomóc najbliższa rodzina

 10. Zarządzenie porządkowe Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 marca 2020 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z obiektów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 11. Apel Państwowej Inspekcji Sanitarnej  do rodziców i opiekunów prawnych

 12. PILNE! Działania w celu zminimalizowania zagrożeń koronawirusem podjęte w Mieście i Gminie Lipsko

 13. Aktualne informacje i zalecenia - oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
 14. Informacja dla pacjenta bezobjawowego (pdf)

 15. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (pdf)

 16. Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? Sprawdź!

 17. Informacje na temat 14 dniowej kwarantanny

 18. Komunikat - informacje dla osób, które wróciły do kraju przed 15 marca 2020

 19. KRUS - komunikat dotyczący pracy

 20. Komunikat dotyczący targowiska miejskiego w Lipsku.

 21. Komunikat w sprawie nadzwyczajnych rozwiązań przyjęć pacjentów

 22. COVID-19 Pyatania i odpowiedzi

 23. Komunikat Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku

 24. Komunikat Urzędu Skarbowego w Lipsku

 25. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

 26. Wsparcie dla przedsiębiorców w wzwiązku z koronawirusem w Urzędach Skarbowych

 27. Informacja dla interesantów w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym

 28. Koronawirus - informacja GIS dla seniorów

 29. Lista szpitalnych oddziałów zakaźnych w Polsce

 30. Informacja dla osób powracających z zagranicy

 31. Rekomendacje dla Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

System Informacji Przestrzennej Lipsko - geoportal mapowy

grafika1

Opracowaliśmy dla Państwa geoportal mapowy (systemu informacji przestrzennej) Miasta i GMINY Lipsko. (Link tutaj: http://sip.gison.pl/lipsko).

Aplikacja zawiera m.in. projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko nad którym pracowaliśmy na przestrzeni 2020 i 2021 roku.

System Informacji Przestrzennej został dodatkowo wyposażony w moduł do zgłaszania wniosków o zmianę SUiKZP oraz MPZP

Koordynatorem projektu ze strony urzędu jest pani. Ilona Chlebna - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych, tel. (48) 37-84-133; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geoportal planistyczny sfinansowano ze środków przyznanych w ramach grantu na realizację projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym – II EDYCJA”

Ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).

Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

grafika2

Wykaz rachunków bankowych dla płatności elektronicznych

Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

NIP - 5090066174 Faktury (przelew 14 dni)

 1. Opłaty za odpady komunalne: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760
 2. Podatki i opłaty lokalne: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

 

Ogłoszenie o naborze wniosków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,  Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej...

Odpady komunalne. Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r, stawki opałat, termin składania nowych deklaracji

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 6 września 2019r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Można powiedzieć, że ustawa wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach. Od października 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji, że odpady zbierane są na nieruchomości w sposób nieselektywny. W sytuacji, gdy właściciel nie wypełni niniejszego obowiązku naliczona zostanie podwyższona opłata w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Lipsku tj. 48 zł miesięcznie od osoby.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia
w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w naszej Gminie wynosi  2,00 zł na mieszkańca miesięcznie. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od nowego 2020 roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w styczniu 2019r. nie zapewnią pokrycia w 2020r. wydatków związanych z funkcjonowaniem powyższego systemu. Zgodnie z przepisami gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami, co oznacza że powinien się on samofinansować.

By zrównoważyć wydatki i dochody z tym związane, w dniu 25 listopada 2019r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r. stawki opłat wynosić będą:

 • 14,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka podstawowa),

 • 12,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych), którzy zaznaczą w deklaracji, że kompostują bioodpady.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r., pozostają bez zmian, tj:

 • za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

 • za II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

 • za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

 • za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu, u inkasenta lub przelewem.

UWAGA: w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760.

Wpłaty pozostałych należności (podatek, opłata skarbowa, i inne) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

W związku z nowymi stawkami właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, chyba że będzie chciał skorzystać z częściowego zwolnienia w opłacie
z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika (powyższe dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych).

Od 1 stycznia 2020 roku, mając na względzie rosnące w tym zakresie zapotrzebowanie, wprowadzona została do odbioru bezpośrednio spod nieruchomości dodatkowa frakcja odpadów tj. popiół lub żużel z palenisk domowych. Odpady te będzie można przygotować do odbioru trzykrotnie w sezonie grzewczym, wg otrzymanego harmonogramu odbioru odpadów. Popiół lub żużel można też przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Soleckiej 88. Zaopatrzenie się w worki lub pojemniki na popiół, podobnie jak w przypadku odpadów zmieszanych, będzie należało do właścicieli nieruchomości. W związku z tym, kontenery na popiół lub żużel rozstawione na terenie miasta Lipsko zostaną usunięte z początkiem nowego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyć Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. Soleckiej 88.

 Załączniki:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe (nowy wzór).
 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Styczeń - czerwiec 2020.
 3. UCHWAŁY: Uchwała Nr XVII/89/2019, Uchwała Nr XVII/90/2019, Uchwała Nr XVII/91/2019, Uchwała Nr XVII/96/2019

 

Zaproszenie na wykład UTW z cyklu Wiedza w raktyce - podatki, pit-y, ulgi

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: WIEDZA W PRAKTYCE PODATKI, PITY, ULGI. Wykład wygłoszą przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lipsku

Miejsce: Sala widowiskowa LCK

Data: 26. 02. 2020r godz 11oo

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.