Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 24.09.2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.4 „Przedsiębiorczość w szkole”.

Zespół SOW będzie wdrażał w PCPR w Lipsku Ogólnopolski System informatyczny

W dniach 24-25 października Zespół SOW będzie wdrażał w PCPR w Lipsku Ogólnopolski System informatyczny za pomocą, którego osoby niepełnosprawne będą mogły on-line bez wychodzenia z domu składać wnioski o dofinansowanie z PFRON.

Przesyłam do wykorzystania materiał wideo z wypowiedzią następujących osób:
- Doroty Habich, p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Dariusza Łazara, kierownik projektu SOW.

- Michała Pelczarskiego, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Do pobrania tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=xiWNkk-JcaI

Miejsca wdrożeń: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/sow/aktualnosci/wdroze/index.html

  Anna Światlak
Projekt pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON"
https://portal-sow.pfron.org.pl
tel. 22 50 55 327
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Zaproszenie na spotkanie w ramach programu - "Czyste Powietrze"

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza mieszkańców na zebranie informacyjno - szkoleniowe w ramach Krajowego Programu Priorytetowego  CZYSTE POWIETRZE.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 września 2018 r. o godz 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu I piętro.

Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wymianę starych źródeł ciepła i ich wymiana na nowe, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków.

W trakcie spotkania prezentowane będą  założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

I Lipska Zadyszka - nagranie z drona

DRON

https://www.youtube.com/watch?v=q7dfPjF0iho

Dni Lipska 2018 - foto.

Dni Lipska 2018 - fotorelacja. 19 sierpnia 2018R.

NIEDZIELA

IMG 4869

IMG 4871

 

IMG 4876

IMG 4879

IMG 4882

IMG 4884

IMG 4885

IMG 4886

IMG 4887

IMG 4888

IMG 4889

IMG 4890

IMG 4891

IMG 4893

IMG 4898

IMG 4901

IMG 4902

IMG 4904

IMG 4907

IMG 4909

IMG 4911

IMG 4912

IMG 4914

IMG 4915

IMG 4917

IMG 4919

IMG 4920

IMG 4921

IMG 4922

IMG 4923

IMG 4924

IMG 4926

IMG 4929

IMG 4932

IMG 4933

IMG 4935

IMG 4937

IMG 4941

IMG 4942

IMG 4944

IMG 4945

IMG 4947

IMG 4950

IMG 4951

IMG 4953

IMG 4957

IMG 4958

IMG 4959

IMG 4960

IMG 4961

IMG 4984

IMG 4987

IMG 4990

IMG 4962

IMG 4964

IMG 4965

IMG 4966

IMG 4967

IMG 4971

IMG 4975

IMG 4977

IMG 5001

IMG 5002

IMG 5006

IMG 5008

IMG 5010

IMG 5013

IMG 5014

IMG 5016

IMG 5019

IMG 5020

IMG 5023

IMG 5025

IMG 5027

IMG 5029

IMG 5031

IMG 5033

IMG 5035

IMG 5037

IMG 5039

IMG 5043

IMG 5044

IMG 5048

IMG 5050

IMG 5051

IMG 5054

IMG 5055

IMG 5058

IMG 5060

IMG 5061

IMG 5066

IMG 5071

IMG 5074

IMG 5075

IMG 5079

IMG 5081

IMG 5082

IMG 5087

IMG 5089

IMG 5094

IMG 5095

IMG 5100

IMG 5102

IMG 5105

IMG 5106

IMG 5112

IMG 5115

IMG 5118

IMG 5119

IMG 5122

IMG 5123

IMG 5127

IMG 5131

IMG 5133

IMG 5136

IMG 5138

IMG 5139

IMG 5141

IMG 5143

IMG 5147

IMG 5150

IMG 5152

IMG 5153

IMG 5156

IMG 5157

IMG 5159

IMG 5162

IMG 5165

IMG 5166

IMG 5169

IMG 5170

IMG 5172

IMG 5175

IMG 5176

IMG 5178

IMG 5183

IMG 5184

IMG 5187

IMG 5189

IMG 5191

IMG 5194

IMG 5195

IMG 5200

IMG 5203

IMG 5204

IMG 5207

IMG 5209

IMG 5210

IMG 5216

IMG 5217

IMG 5220

IMG 5221

IMG 5224

IMG 5226

IMG 5229

IMG 5230

IMG 5232

IMG 5236

IMG 5245

IMG 5255

IMG 5261

IMG 5263

IMG 5264

IMG 5265

IMG 5290

IMG 5293

IMG 5296

IMG 5300

IMG 5301

IMG 5303

IMG 5305

IMG 5306

IMG 5307

IMG 5308

IMG 5309

IMG 5311

IMG 5315

IMG 5316

IMG 5319

IMG 5323

IMG 5324

IMG 5325

IMG 5326

IMG 5328

IMG 5329

IMG 5330

IMG 5331

 

 

 

 

Dni Lipska 2018 - fotorelacja. 18 sierpnia 2018R.

SOBOTA

IMG 4611

Czytaj więcej...

Apel Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018r o stosowanie środków ochrony roślin w po okresie lotów pszczół.

 APEL

List Prezesa KRUS

ListPrezesaKRUS

Fotorelacja z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej odbytej 28 maja 2018 roku.

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

 

13

14

 

16

 

 

19

 

21

22

 

24

25

 

27

28

 

30

31

32

 

34

35

 

 41

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, w Lipsku, kod pocztowy: 27-300, tel.: 048 3780 048, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko jest Pan Marcin Wojciechowski, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 048 3780 048

3. Celem zbierania oraz przetwarzania danych jest ich wykorzystanie w celu wykonywania zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wykonuje zadania wymagające przetwarzania poprzez jednostkę organizacyjną jaką jest Urząd Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą w 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2, tel. 048 3780 048, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko przysługuję prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

7. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby upoważnione do prowadzenia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko.

8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2, przez okres wymagany przepisami odrębnymi w zależności od charakteru prowadzonego postępowania administracyjnego.

Program TESCO z udziałem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli

tesco

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.